Gorinchem

Een wandeling door Gorinchem is een promenade door de historie. Wie door de straten en stegen van de binnenstad of over de vestingwallen loopt, ondergaat de sfeer van de koopmans- en garnizoensstad van weleer. Tientallen monumenten herinneren aan de tijd, dat Gorinchem een centrum van visserij, markten, scheepvaart en handel was en als vesting een belangrijke plaats in

Overal in de binnenstad is de historie tastbaar en zichtbaar. Het stratenpatroon dat zich in de 15e en 16e eeuw vormde is nog intact. De groene, 16e eeuwse stadswallen zijn vrijwel volledig bewaard gebleven. Markante verdedigingswerken geven op een speciaal uitgezette wandeling over deze stadswallen een boeiend beeld van een eeuwenoude vesting. De geschiedenis is verder in ere gehouden doordat belangrijke monumentale gebouwen en panden in oude luister zijn hersteld.

VVV-vestiging in de buurt

VVV Gorinchem
Groenmarkt 8
4201 EE GORINCHEM
Tel 0183 631 525
vvv@mooigorinchem.nl
www.mooigorinchem.nl

  • print